Page 67 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

67

el nostre acompliment el 2012

RETRIBUCIÓ FIXA D’MC MUTUAL DIFERENCIADA PER SEXE

CONVENI PACTAT

2011 2012 2011 2012

HOMES 26.399,70 26.487,93 41.536,07 41.893,59

DONES 23.110,78 23.573,69 28.832,96 29.490,57

MITJANA 24.253,96 24.590,97 33.248,37 33.820,12

Les retribucions corresponents a 2011 i 2012 estan minorades segons el Reial decret llei 8/2010. Cal destacar que, el 2012, també es va aplicar la reducció salarial que estableix el Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol.

Les persones que treballen a MCMUTUAL tenen, a més,

Page 67 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »