Page 65 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

65

el nostre acompliment el 2012

En l’exercici 2012, l’índex de rotació per voluntat pròpia del personal indefnit es va situar en el 0,8%. MC MUTUAL entén per rotació voluntària les baixes

ROTACIÓ TOTAL DE LA

PLANTILLA ESTABLE PER GRUPS D’EDAT

(*)Aquest percentatge és el resultat de sumar les altes i les baixes dividides per la plantilla mitjana i multiplicat per 100.

degudes a excedències voluntàries i rescissions de contracte per part del treballador.

MODALITAT DE CONTRATACIÓ

JORNADA COMPLETA JORNADA PARCIAL TOTAL PER SEXE

HOMES DONES HOMES DONES HOMES DONES 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 PLANTILLA ESTABLE

455 446 747 746 163 164 410 392 618 610 1.157 1.138

PLANTILLA EVENTUAL

2 3 8 5 8 10 10 15 10 13 18 20

TOTAL PLANTILLA:

457 449 755 751 171 174 420 407 628 623 1.175 1.158

GRUP D’EDAT

N re . DE PERSONES

ROTACIÓ(*)

24-29 16 0,91

30-35 42 2,38

36-41 32 1,82

42-47 7 0,40

48-53 8 0,45

54-59 11 0,62

>= 60 17 0,96

TOTAL GENERAL 133 7,55

Page 65 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »