Page 61 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

61

el nostre acompliment el 2012

DIVULGACIÓ

DE LA PREVENCIÓ

Durant l’exercici 2012, es va actualitzar i es va millorar l’apartat de serveis de prevenció i salut laboral del web corporatiu d’MC MUTUAL per tal de facilitar als usuaris l’accés a totes les activitats preventives que la mútua posa a la seva disposició.

PUBLICACIONS

En el mateix exercici, MC MUTUAL va editar 4 números d’MC Salud Laboral, la publicació digital dedicada a la prevenció de riscos laborals que distribueix sobre 13.000 subscriptors.

Al mateix temps, diversos mitjans de comunicació externs van publicar articles redactats per professionals de la mútua; es van allotjar en el web corporatiu estudis elaborats per tècnics de prevenció de l’entitat, com Resultados de la encuesta sobre procedimientos de actuación ante casos de acoso laboral o Estudio de la actividad muscular mediante electromiografía de superfcie durante el uso de silla de evacuación domiciliaria, i es va editar un nou fullet (Los riesgos de la exposición a agentes biológicos: laboratorios y centros sanitarios).

AUDIOVISUALS

MC MUTUAL també acosta la cultura preventiva a la seva població protegida mitjançant la realització de material audiovisual. El 2012, es va editar un nou vídeo (Haz un reset en ergonomía), sobre els riscos i les mesures preventives que s’han d’aplicar davant l’ordinador o pantalles de visualització de dades, i va posar a disposició dels seus mutualistes un CD: Manipulación manual de cargas. Recursos formativos.

El 2012, MC MUTUAL tenia 46 materials audiovisuals, recollits en un catàleg allotjat a www.mc-mutual.com i alguns d’aquests materials estan penjats en el web per poder ser visualitzats en línia.

Page 61 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »