Page 57 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

57

el nostre acompliment el 2012

Des de l’any 2006, MC MUTUAL disposa d’un pla d’acció dissenyat per facilitar la reducció de la sinistrali-tat en les empreses mutualistes que presenten un índex d’incidència superior al del seu sector d’activitat.

PLA D’ACCIÓ EN EMPRESES AMB ESPECIAL SINISTRALITAT

ACTIVITAT EN EMPRESES MUTUALISTES L’ANY 2012

NOMBRE D’ACCIONS

ASSESSORAMENTS REALITZATS 1.649

INFORMES D’EVOLUCIÓ DE LA SINISTRALITAT 896

NRE. D’EMPRESES QUE DISPOSEN D’ACCÉS A www. mc-mutual.com I QUE ES PODEN EXTREURE LES DA-DES SOBRE SINISTRALITAT

3.109

RESULTATS DEL PLA D’ACCIÓ

Entre les accions impulsades en aquest sentit, cal desta-car la revisió del seu sistema de gestió, la identifcació de riscos, l’anàlisi i el seguiment de la seva sinistralitat, la col·laboració en la implantació de campanyes de con-ducta preventiva responsable (CPR), i l’assessorament en la investigació dels accidents de treball i les malalties professionals.

Page 57 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »