Page 56 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

56

el nostre acompliment el 2012

1.649

assessoraments realitzats

896 informes de sinistralitat emesos

4.497 persones sensibilitzades

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Les activitats de prevenció de riscos laborals impulsades per MC MUTUAL entre les seves empreses mutualistes i treballadors autònoms adherits van renovar, novament el 2012, l’acreditació ISO 9001:2008, que n’avala la qualitat.

Aquestes activitats, desenvolupades per MC MUTUAL amb càrrec a quotes de la Seguretat Social, s’emmarquen en quatre grans apartats: assessorament, promoció, educació i divulgació.

A

El 2012, els tècnics de prevenció d’MC MUTUAL van fer 2.545 accions adreçades a orientar la gestió preventiva de les empreses associades a MC MUTUAL i facilitar el disseny d’entorns de treball més segurs entre els treballadors autònoms adherits.

Així mateix, 3.109 organitzacions disposaven d’accés a la zona privada del web corporatiu d’MC MUTUAL, a través de la qual poden extreure i analitzar les dades de la sinistralitat registrada en la seva entitat.

MC MUTUAL va seguir responent totes les consultes efectuades pels seus mutualistes a través d’un espai de comunicació ubicat a www.mc-mutual.com , en un termini màxim de 72 hores.

Page 56 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »