Page 55 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

55

el nostre acompliment el 2012

L’import total de les prestacions pagades en aquest exercici va ser de 232.671 euros, incloses les cotitzacions que realitza la mútua en el període de dret a la prestació. Les prestacions concedides van tenir una mitjana de durada de tres mesos, i van representar per al treballador una quantia mitjana de 642 euros mensuals.

Entre els motius més expressats per sol·licitar la prestació, cal destacar els motius econòmics, tècnics, productius o organitzatius, presents en el 88% de les sol·licituds.

CA

PRESTACIONS SOL·LICITADES

ANDALUSIA ARAGÓ P. ASTÚRIES BALEARS CANÀRIES CANTÀBRIA

CASTELLA-LA MANXA CASTELLA-LLEÓ CATALUNYA EUSKADI EXTREMADURA GALÍCIA LA RIOJA C. MADRID R. MÚRCIA NAVARRA C.VALENCIANA

131 3 18 3 11 17 30 16 88 15 47 39 13 44 17 6 53

TOTAL 551

PROTECCIÓ

PER CESSAMENT D’ACTIVITAT DELS

TREBALLADORS AUTÒNOMS

MOTIU CESSAMENT % S/TOTAL

Motius econòmics, tècnics, productius o organitzatius

87,8%

Específc TRADE (treballador econòmicament dependent)

7,1%

Força major 2,4% Específc cooperatives 1,3% Pèrdua de llicència administrativa 0,9%

%

El 2012, MC MUTUAL va rebre 551 sol·licituds per acollir-se a la protecció per cessament d’activitat dels treballadors

autònoms i va concedir la prestació a un 25% de les sol·licituds.

MOTIUS DE SOL·LICITUD DEL CATA

Page 55 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »