Page 54 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

54

el nostre acompliment el 2012

MC MUTUAL també disposa d’una funcionalitat d’anàlisi d’absentisme per contingències comunes, allotjada a la seva extranet. Aquesta eina permet analitzar els indicadors de la incapacitat temporal per contingències comunes d’una organització concreta i extreure informes de manera automatitzada.

Aquesta aplicaciómostra les dades brutes i els principals indicadors d’absentisme per contingències comunes de l’empresa concreta que es consulta i refecteix l’evolució dels indicadors en el temps, comparant-los amb un estàndard de referència: el conjunt d’empreses d’MC MUTUAL.

En funció de la informació disponible, també es poden incloure, en l’anàlisi, variables com l’edat, el gènere i la distribució geogràfca, cosa que permet identifcar, amb més precisió, com es distribueix l’absentisme en una organització.

Aquest servei, el 2012, va tenir més de 200 usuaris i permet generar informes en línia fets a mida, en funció de les necessitats de cada entitat.

Després de l’èxit d’aquesta funcionalitat, el 2012 es va posar en marxa l’anàlisi d’absentisme també per contingències professionals.

•• Model de gestió de la incapacitat temporal a MC MUTUAL , en què es detalla com actua MC MUTUAL i s’enumeren els punts forts de la gestió que permet, a l’entitat, disposar de ràtios excel·lents en les contingències comunes.

•• Eines i recursos per gestionar l’absentisme . Un espai en què es poden baixar tots els materials dissenyats per facilitar la millora de les xifres d’absentisme de les empreses mutualistes. Entre aquests:

—— Documents que permeten dimensionar l’absentisme, conèixer els indicadors que s’han d’utilitzar, i com calcular-los i interpretar-los, els valors de referència…

—— Guies específques amb informació pas a pas i exemples concrets d’accions per a la gestió de l’absentisme per IT.

—— Eines per facilitar la implicació dels comanda-ments en la gestió de l’absentisme.

—— Diversos exemples i bones pràctiques dutes a terme per altres organitzacions, que faciliten la confecció d’un pla d’acció.

•• Actualitat en absentisme laboral . Un es de consulta, amb articles, notícies i informa actualitzada en relació amb l’absentisme labo

Page 54 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »