Page 52 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

52

el nostre acompliment el 2012

FORMACIÓ CONTINUADA

L’equip sanitari dedicat al tractament de les contingències comunes també està en constant formació per tal de mantenir-se en l’avantguarda del coneixement científc. Amb aquest objectiu, durant l’any 2012 es van realitzar diverses activitats formatives, adreçades als metges i diplomats en infermeria.

Entre aquestes activitats, cal destacar sis sessions de formació en valoració de la capacitat funcional, una formació específca sobre la incapacitat temporal per contingències comunes, un curs de reanimació cardio-pulmonar bàsica (RCP) i de desfbril·lador automàtic (DEA), un curs en línia de seguretat del pacient i un

El mes de novembre es va clausurar la 5a edició d’aquest màster, que ofereix MC MUTUAL en col·laboració amb la Fundació Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB), en què van participar 22 metges de l’entitat. El màster de valoració del dany corporal està orientat a la millora de la formació dels facultatius en els diferents aspectes per a l’exercici de l’activitat laboral, derivats tant de contingències comunes com professionals. Entre els seus objectius cal destacar el coneixement i desenvolupament d’habilitats en organització i legislació, salut laboral, i serveis de prevenció, patologies mèdiques per especialitats i valoració del dany corporal.

Page 52 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »