Page 50 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

50

el nostre acompliment el 2012

TOTAL COMPT COMPT

Amb la seva actuació, MC MUTUAL estalvia costos laborals a les seves empreses mutualistes, ajustant al màxim la durada de les baixes; assegura més control i agilitat en la seva gestió; aporta valor a les organitzacions, facilitant la ràpida incorporació de les persones al seu lloc de treball, i col·labora en el restabliment dels treballadors, avançant proves mèdiques i assegurant la seva reincorporació laboral en les millors condicions, tenint en compte el tipus de patologia presentada i les tasques que exerceix en el seu lloc de treball habitual.

En el marc del canvi del model de supervisió de les contingències comunes d’MC MUTUAL, el 2012 es van ajustar els protocols d’actuació, per tal d’adaptar-los a la necessitat de gestionar baixes de curta durada; es va millorar la qualitat de les propostes d’alta i d’invalidesa que se sol·liciten a la inspecciómèdica, i es va incorporar un catàleg de ftxes de valoració de la capacitat funcional i de ftxes ocupacionals, que constitueixen

un important sistema de qualifcació en els processos derivats d’incapacitat temporal per contingència comuna.

Les ftxes de valoració de la capacitat funcional es van crear per tal de facilitar la presa de decisions homogènies, en les actuacions de seguiment i control dels processos d’IT.

Les ftxes ocupacionals proporcionen informació sobre les tasques de cada lloc de treball, classifcades segons els codis nacionals d’ocupació (CNO-2011), i aporten informació sobre els requeriments físics, posturals, mentals i neurosensorials de cada tasca.

El 2012, els dies indemnitzables per treballador protegit es van reduir un 8,37%, i es van situar en 8,4 dies.

DIES INDEMNITZABLES PER TREBALLADOR

Page 50 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »