Page 49 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

49

el nostre acompliment el 2012

50000

64000

78000

92000

106000

120000

101.160

109.179

2011

2012

MC MUTUAL va tornar a reduir el percentatge de la despesad’incapacitat temporal sobrequotesmeritades, que es va situar en el 79,12%, més de quatre punts per sota del registrat en el sector (84,68%).

Aquest percentatge acredita la bona gestió duta a terme per l’entitat i els bons resultats obtinguts pels programes impulsats, en les seves empresesmutualistes, amb l’objectiu de millorar les seves dades d’absentisme.

TIPOLOGIA 2011 2012% CREIX. S/2011

DESPESA IT-CC COMPTE D’ALTRI QUOTES MERITADES

% SOBRE QUOTES MERITADES

200,50 230,38 87,03%

166,19 194,38 85,50%

-17,11% -15,63% -1,76%

DESPESA IT-AUTÒNOMS QUOTES MERITADES

% SOBRE QUOTES MERITADES

43,65 69,64 62,68%

40,99 67,46 60,76%

-6,09% -3,12% -3,07%

DESPESA IT-CC TOTAL QUOTES MERITADES

% SOBRE QUOTES MERITADES

244,15 300,02 81,38%

207,18 261,85 79,12%

-15,14% -12,72% -2,77%

L’import de les quotes meritades per contingències comunes va estar infuenciat per la reducció de plantilles en les empreses mutualistes; la disminució de la cotització mitjana, a causa de la minoració dels salaris dels treballadors protegits, i la reducció de la fracció de quota que es paga a les mútues per les contingències comunes.

EVOLUCIÓ DEL TANT PER CENT DE DESPESA D’INCAPACITAT TEMPORAL SOBRE QUOTES

*Imports en milions d’euros

EMPRESES AMB LA COBERTURA DE CONTINGÈNCIES COMUNES

Page 49 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »