Page 48 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

48

el nostre acompliment el 2012

CONTINGÈNCIES COMUNES

908.154 treballadors protegits • 724.007 treballadors per

compte d’altri

• 184.147 treballadors autònoms

73,3% població protegida coberta en la contingència comuna

109.179 empreses cobertes

79,12% despesa d’IT sobre quotes meritades

L e e m c

Durant aquest any, 109.179 organitzacions van confar en MC MUTUAL la protecció del seu equip humà en les contingències comunes, 8.000 més que en l’exercici anterior. Això representa un 67,44% sobre el total d’empreses associades a l’entitat.

Contràriament, la població protegida en aquesta cobertura va patir una lleugera davallada, en consonància amb la reducció de plantilles en les empreses, motivada per la difícil situació economicofnancera que vivia el teixit empresarial espanyol. Així, el 2012, MC MUTUAL tenia 908.154 persones protegides en la malaltia comuna i l’accident no laboral, de les quals 724.007 eren treballadors per compte d’altri i 184.147, treballadors autònoms amb la cobertura de la incapacitat temporal per contingències comunes.

Page 48 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »