Page 45 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

45

el nostre acompliment el 2012

2011 2012

CASOS 41 116

IMPORT SATISFET 135.131 1.010.453

CURA DE MENORS AFECTATS

PER UN CÀNCER O UNA ALTRA MALALTIA GREU

Les prestacions per tenir cura de menors afectats per un càncer o altres malalties greus també es van incrementar el 2012. Entre les causes del seu augment, cal ressaltar la

publicació del reglament amb la llista de malalties que permeten acollir-se a aquesta cobertura econòmica i la llarga durada dels processos.

Page 45 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »