Page 43 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

43

el nostre acompliment el 2012

0

12

24

36

48

60

72

84

96

108

120

Incapacitat Temporal

Prestacions Risc Embaràs i Lactància natural

IInvalidesa, Mort i Supervivència

Cura de menors

Altres Prestacions

50,47

42,13

21,07 18,44

82,12

104,97

1,01 0,14

6,25 6,91

CASOS D’INVALIDESA, MORT I SUPERVIVÈNCIA TRAMITATS PER GRAU

GRAU DE PRESTACIÓ

N re . DE CASOS 2011

N re . DE CASOS 2012

% SOBRE TOTAL

INCREMENT

COMPOSICIÓ DEL COST DE LES PRESTACIONS ECONÒMIQUES

* Dades expressades en milions d’euros

2011

2012

Page 43 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »