Page 41 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

41

el nostre acompliment el 2012

CLÍNIQUES

En les dues clíniques pròpies d’MC MUTUAL, es prestenels serveisdetraumatologia, rehabilitació, fsioteràpia, neurologia, dermatologia, cirurgia plàstica, psicologia i clínica del dolor.

Entre els avenços de què disposen aquests centres hospitalaris, cal destacar l’ús de la termografaper detectar les lesions musculars, tractar-les i fer-ne un seguiment; les teràpies neuropsicològiques; les cures amb sistema de buit; noves eines en la gestió dels sistemes d’informació, que permeten una millor classifcació i agrupació dels diagnòstics, o la realització d’interconsultes en línia, amb altres facultatius, a través d’un sistema de videoconferència.

A les clíniques MC

MUTUAL es van practicar 4.018 intervencions quirúrgiques, es van

L’estada mitjana dels pacients en totes dues clíniques es va situar en els 6,61 dies i l’ocupació mitjana, en un 68,73%.

FORMACIÓ CONTINUADA DE L’EQUIP SANITARI

Durant l’exercici 2012, es van planifcar accions formatives per a tot el col·lectiu sanitari, tant per al personal mèdic com per al d’infermeria i fsioteràpia, relacionades amb noves tècniques o per consolidar tècniques ja incorporades en la pràctica assistencial.

Entre aquestes, cal destacar el programa de formació tècnica en accidents de treball, que dota els professionals dels coneixements necessaris per tractar les patologies que presenten amb més freqüència els pacients atesos en els centres assistencials i els proporciona eines que faciliten el seu diagnòstic i tractament. Un projecte de formació que es va iniciar el 2010 i que, al fnal de 2012, ja havien cursat més de 350 metges de l’entitat.

També es va impartir un programa de formació en gestió clínica, que van cursar 52 persones amb responsabilitat en l’àrea de gestió sanitària i que es va organitzar en col·laboració amb el Departament de Salut d’ESADE; es va dissenyar, amb la cooperació del Col·legi Ofcial de Metges de Barcelona, un curs en línia d’introducció a l’economia de la salut, que s’impartirà durant el 2013, i es va oferir, als professionals de l’entitat, un curs de protecció radiològica adreçat al personal de sala d’operacions de les clíniques MC MUTUAL; un curs de reanimació cardiopulmonar bàsica (RCP) i de desfbril·lador automàtic (DEA), i un curs de seguretat del pacient, en modalitat en línia.

Page 41 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »