Page 40 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

40

el nostre acompliment el 2012

MC MUTUAL presta als seus treballadors protegits una assistència sanitària propera i de qualitat, tal com avala la certifcació ISO 9001:2008, acreditada per una auditoria externa realitzada per l’empresa Applus+ CTC.

ATENCIÓ SANITÀRIA

Els seus professionals sanitaris estan especialitzats en patologia laboral i es troben en un procés continu de formació, per tal d’estar sempre al dia dels últims avenços mèdics i científcs i poder aplicar-los en la cura dels pacients.

MC MUTUAL posa també a disposició de la seva població protegida una àmplia xarxa assistencial, que disposa dels mitjans més adequats per efectuar un

tractament integral de l’accident de treball o de la malaltia professional i que els atén des de la urgència mèdica fns a la rehabilitació, en els casos en què es consideri necessari. En l’exercici 2012, un 94,6% dels treballadors lesionats, 89.107, van ser atesos per aquesta xarxa assistencial pròpia.

En els casos en què la urgència hagi implicat que el treballador protegit hagi estat atès, en primera instància, en un centre aliè a MCMUTUAL, el seguiment i les visites successives es realitzen en la xarxa assistencial pròpia de la mútua.

El 2012, les lesions més comunes ateses pels profession-als d’MC MUTUAL es van concentrar en només deu di-agnòstics. D’altra banda, 20.411 pacients van realitzar sessions de rehabilitació a les instal·lacions de la mútua.

PRINCIPALS DIAGNÒSTICS

% S/ TOTAL EL 2011

% S/TOTAL EL 2012

LUMBÀLGIA

ESQUINÇOS LLIGAMENT DEL TURMELL POLICONTUSIÓ

CONTUSIÓ MEMBRE SUPERIOR (ESPATLLA, COLZE, CANELL, MÀ) CONTUSIONS I ESQUINÇOS LLEUS DELS LLIGAMENTS DEL GENOLL CERVICÀLGIA

SÍNDROME DE FUETADA CERVICAL TENDINITIS

FERIDA INCISOCONTUSA

CONTUSIÓ A LA CAMA I EL TURMELL ALTRES

10,03 7,29 5,32 4,15 4,04 3,97 3,74 3,72 3,54 2,85 51,35

9,73 7,27 5,54 4,19 3,99 3,96 3,73 3,48 3,44 2,84 51,83

TOTAL 100 100

ELS 10 DIAGNÒSTICS MÉS FREQÜENTS

Page 40 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »