Page 38 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

38

el nostre acompliment el 2012

Agricultura i pesca

Indústria Construcció Comerç Serveis

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

1.449 1.253

7.311

9.051

4.230

6.302

5.142

5.996

20.051

24.167

DISTRIBUCIÓ DELS ACCIDENTS DE

TREBALL PEL LLOC EN QUÈ S’ESDEVENEN

*Només inclou les dades referents a treballadors per compte d’altri “Només inclou els accidents amb baixa”

DISTRIBUCIÓ DE LA

SINISTRALITAT PER SECTOR D’ACTIVITAT

Al centre de treball habitual 77,23% (29.474)

In itinere 13,76% (5.252)

En desplaçament 4,93% (1.880)

En un altre centre de treball 4,08% (1.556)

TOTAL 100% (38.162)

77,23%

*No inclou malalties professionals

2011

2012

Page 38 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »