Page 36 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

36

el nostre acompliment el 2012

0

1

2

3

4

5

6

7

Accidents amb baixa sobre població mitjana

Accidents sense baixa sobre població mitjana

4,58%

3,86%

6,21%

5,54%

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

Accidents amb baixa

Accidents sense baixa

47.761

38.722

64.797

55.614

EVOLUCIÓ DE LA SINISTRALITAT

SOBRE LA POBLACIÓ PROTEGIDA MITJANA

2011

2012

2011

2012

EVOLUCIÓ DE LA SINISTRALITAT

Les comunitats autònomes que van registrar un nom-bre menor d’accidents amb baixa sobre la població protegida van ser Aragó i la Comunitat de Madrid, i les que van patir una sinistralitat més elevada van ser les Balears i les Canàries.

Page 36 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »