Page 33 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

33

el nostre acompliment el 2012

CONTINGÈNCIES PROFESSIONALS

7,92% quota de mercat

161.883 empreses associades

10,02% més d’empreses mutualistes

1.027.288 treballadors protegits • 987.539 treballadors per compte d’altri

• 39.749 treballadors

Una pèrdua de població protegida menys acusada, a causa del fet que, en aquest exercici, es va incrementar un 1,17% el percentatge dels treballadors per compte propi adherits que va contractar la cobertura per accident de treball o malaltia professional amb l’entitat.

Pel que fa a la distribució per sexes cal destacar que va continuar creixent, entre la població protegida per MC MUTUAL, el percentatge de dones (47,62%), que any rere any s’aproxima al de treballadors del gènere masculí (52,38%). Una evolució que segueix la tendència general d’incorporació de la dona al mercat laboral.

Page 33 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »