Page 29 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

29

el nostre acompliment el 2012

EL NOSTRE ENTORN

L’economia espanyola es va contreure un 1,4% el 2012, després de registrar una acceleració de la caiguda del consum i la inversió durant l’últim trimestre de l’any. Segons que ha informat l’Institut Nacional d’Estadística (INE), en aquest període l’activitat econòmica es va reduir un 0,8% en taxa intertrimestral i un 1,9% interanual.

També va tancar l’any en recessió l’economia europea, amb pèrdues del 0,3% del producte interior brut (PIB) a l’Europa dels vint-i-set i del 0,5% a la zona euro, segons dades d’Eurostat.

Entre les múltiples causes de la contracció de l’economia espanyola, l’INE destaca la davallada de la demanda nacional en tots els seus components i, sobretot, en el consum de les llars que, després de la caiguda dels salaris, disposaven de menys renda per gastar. El 2012, la remuneració dels assalariats, el principal recurs econòmic de les llars, va presentar una davallada del 8,5%.

Un altre dels factors que, sens dubte, va influir en la caiguda del consum va ser la destrucció del lloc de treball a un ritme anual superior al 4,5%, cosa que va representar una pèrdua neta d’aproximadament 805.000 llocs de treball a temps complet el 2012 i que va afectar tots els sectors d’activitat, i va castigar especialment les branques de la indústria (5,5%) i la construcció (16,5%).

En aquesta línia, la Seguretat Social va tancar l’any 2012 amb 16.442.681 afiliats, un 4,57% menys que l’any anterior, amb una pèrdua de 809.380 ocupats en el règim general, un 6,2% menys, i amb una davallada de 47.017 afiliats (–1,57%) en el règim

d’autònoms (RETA). També va baixar l’afiliació mitjana de treballadors estrangers, que es va reduir en 93.071 persones, un 5,3%.

Al tancament de l’exercici, l’atur s’acostava als sis milions de persones, amb un increment de 691.700 desocupats i amb un alarmant repunt de la desocupació juvenil. La taxa d’atur va escalar al final del mes de desembre fins al 26,02%, un percentatge que supera de més de tres punts el registrat el 2011, segons el que reflecteix l’Enquesta de Població Activa (EPA).

Com a dada positiva de l’exercici, cal destacar, un any més, la reducció de la sinistralitat laboral sobre població protegida mitjana, que va disminuir un 11,65% respecte de l’exercici anterior. També van disminuir, de manera global, el nombre d’accidents greus, un 17,5%, i el dels mortals, un 22,5%.

Page 29 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »