Page 23 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

23

qui som

•• LÍNIES ESTRATÈGIQUES:

•• Efciència en cerca de l’increment de la produc-tivitat i rendiment dels recursos interns i externs.

•• Aliances i relacions institucionals a partir de si-nergies, que facilitin la millora de l’efciència.

•• Model de relació , que permeti incrementar la ca-pacitat de servei i aportació de valor als diferents

VISIÓ DE FUTUR:

Ser una mútua de referència, amb una clara assumpció de lideratge per l’aportació de valor a les empreses i els treballadors protegits, a partir d’un servei responsable i innovador, mitjançant una gestió basada en la pro-fessionalitat i el compromís de l’equip i en l’efciència dels recursos, a f de contribuir a la millora de la salut

Page 23 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »