Page 22 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

22

qui som

MISSIÓ, VISIÓ, VALORS I LÍNIES ESTRATÈGIQUES

Tanmateix, la seva història es remunta a la primera organització que va operar en el sector, la Previsión, fundada l’any 1901 i que, després de nombrosos processos de fusió i absorció, va acabar donant lloc a MC MUTUAL, l’entitat que, avui dia, té més anys d’experiència en la cura de la salut dels treballadors a Espanya.

Des de l’any 2006, MC MUTUAL disposa d’una societat de prevenció, participada al 100% amb càrrec al patri-moni històric de la mútua, MC PREVENCIÓN. Una nova societat creada arran de la publicació del Reial Decret 688/2005, que regulava el règim de funcionament de les mútues com a servei de prevenció aliè.

I, des de fnals de 2007, forma part de Corporació mú-tua, la primera mancomunitat d’entitats del sector per xarxes de servei, juntament amb Cesma, Ibermutua-mur, MAC, Mutua Gallega, Mutualia, Solimat i Unió de Mútues.

La seu central d’MC MUTUAL és a Barcelona, a l’avinguda Josep Tarradellas, 14-18.

Durant l’exercici 2012, tota l’activitat duta a terme per MC MUTUAL es va basar en les directrius formulades en el Pla estratègic 2010-2012: “Un pont per assolir la màxima competència en la confguració del sector”.

Unes línies mestres dissenyades per dirigir l’actuació de l’entitat en una etapa marcada per la transformació del sector de les mútues d’accidents de treball i malalties professionals i afavorir la capacitat d’MC MUTUAL d’adaptar-se als nous escenaris que es presenten i aconseguir mantenir-se com un referent entre les entitats del sector.

•• Assegurant la prestació d’una assistència sanitària

er aconseguir treballadors arantir-los el posant a la ó una àmplia i xa assistencial a).

ris d’efcàcia i l de solvència econòmica als

ció de riscos n les empreses nuir i prevenir volupar el seu

MISSIÓ:

Page 22 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »