Page 18 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

18

sobre la memòria

SOBRE

LA MEMÒRIA

Un informe elaborat seguint els Guia per a l’elaboració de mem publicada per la Global Repor estàndard G3, versió 3.1. Un mo MUTUAL des de fa set anys per re i l’impacte que aquesta ha ting d’interès amb què interactua.

Les dades que conté aquesta estat seleccionades partint de le de gestió de l’organització i convenientment remarcats en el d’una estimació a partir de cri apartats corresponents.

Tenint en compte criteris de c ambient i de sostenibilitat, l’i MUTUAL es publica únicament es pot consultar en el portal co i en la seva pàgina web www

mateix, l’entitat difon en form memòria anual entre els principa es relaciona habitualment i en qu actuació diària.

Aquest document resumeix l’acompliment d’MC MUTUAL en l’exercici 2012 i la seva actuació en els àmbits econòmics i socials, així com el seu compromís amb la responsabilitat social i la sostenibilitat.

Page 18 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »