Page 17 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

17

èxits més rellevants

—— Clíniques MC MUTUAL:

-- 4.018 intervencions quirúrgiques.

-- 6.195 urgències ateses.

-- 18.561 visites en consultes externes.

—— Centres assistencials:

-- 79.784 persones ateses.

-- 446.366 visites realitzades.

-- 231.999 sessions de rehabilitació.

•• Creació de la fgura de l’analista de llocs de treball, amb 4.401 actuacions.

•• Més treballadors per compte propi protegits. Els autònoms coberts en les contingències professionals sumen 39.749.

•• Més dotació destinada a prestacions especials, amb prop de 800.000 euros concedits.

CONTINGÈNCIES COMUNES

•• Millora del percentatge de la despesa d’incapacitat temporal sobre quotes merita-des, que es va situar en un 79,12%, un dels millors del sector.

•• Increment de les empreses cobertes en l’accident no laboral i la malaltia comuna. Sumen 109.179 i representen un 67,44% de la cartera de l’entitat.

•• Un 73,31%de la població protegida, coberta també en les contingències comunes.

•• Més de 25.000 proves mèdiques i tracta-ments realitzats.

•• Implantació d’un nou model de gestió de les contingències comunes.

PROTECCIÓ PER CESSAMENT D’ACTIVITAT DELS

TREBALLADORS AUTÒNOMS

•• 551 sol·licituds rebudes.

•• 232.671 euros abonats.

PREVENCIÓ

DE RISCOS LABORALS

•• 1.649 assessoraments realitzats.

•• 896 informes de sinistralitat emesos.

•• 4.497 persones sensibilitzades en prevenció de riscos laborals.

•• 288 expedients del Bonus tramitats a la DireccióGeneral d’Ordenació de la Seguretat Social.

•• Més de 1.000 assistents a les jornades i seminaris d’MC MUTUAL.

Page 17 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »