Page 162 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

162

annexos

El març de 2007, MC MUTUAL es va adherir al Pacte Mundial de les Nacions Unides, com un pas més en el seu ferm compromís amb la responsabilitat social de l’empresa.

El Pacte Mundial de les Nacions Unides és una iniciativa de compromís ètic destinada a fer que les entitats de tots els països abracin, com a part integral de la seva estratègia i de les seves operacions, deu principis de conducta i acció en matèria de drets humans, treball, medi ambient i lluita contra la corrupció.

La seva fnalitat és promoure la creació d’una ciutadania corporativa global que permeti la conciliació dels interessos i els processos de l’activitat empresarial amb els valors i les demandes de la societat civil, així com els projectes de l’ONU, organitzacions internacionals sectorials, sindicats i ONG.

Els deu principis als quals es compromet MC MUTUAL són:

•• Principi 1

Les empreses han de donar suport i respectar la protecció dels drets humans fonamentals, reconeguts internacionalment, dins el seu àmbit d’infuència.

•• Principi 2

Les empreses s’han d’assegurar que no són còmplices en la vulneració dels drets humans.

•• Principi 3

Les empreses han de donar suport a la llibertat d’afliació i el reconeixement efectiu del dret a la negociació col·lectiva.

•• Principi 4

Les empreses han de donar suport a l’eliminació de qualsevol tipus de treball forçós o realitzat amb coacció.

•• Principi 5

Les empreses han de donar suport a l’eradicació del treball infantil.

•• Principi 6

Les empreses han de donar suport a l’abolició de les pràctiques de discriminació a la feina i en l’ocupació.

•• Principi 7

Les empreses han de mantenir un enfocament preventiu que afavoreixi el medi ambient.

•• Principi 8

Les empreses han de fomentar les iniciatives que promoguin més responsabilitat ambiental.

•• Principi 9

Les empreses han d’afavorir el desenvolupament i la difusió de les tecnologies respectuoses amb el medi ambient.

•• Principi 10

Les empreses han de treballar contra la corrupció en totes les seves formes, inclosos l’extorsió i el suborn.

ADHESIÓ AL PACTE MUNDIAL

DE LES NACIONS UNIDES

Page 162 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »