Page 161 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

161

annexos

NIVELL D’APLICACIÓ DE MEMÒRIA

C C+ B B+ A A+

Informació sobre el perfl segons la G3

Informa sobre: 1.1 2.1 -2.10 3.1-3.8, 3.10-3.12 4.1-4.4, 4.14-4.15

Informa sobre tots els criteris enumerats al nivell C a més de: 1.2 3.9, 3.13

4.5-4.13, 4.16-4.17

Els mateixos requisits que per al nivell B.

Informació sobre l’enfocament de gestió segons la G3

No és necessari.

Informació sobre l’enfocament de gestió per a cada categoria d’indicador.

Informació sobre l’enfocament de gestió per a cada categoria d’indicador.

Indicadors d’acompliment segons la G3 i indicadors d’acompliment dels suplements

sectorials

Informa sobre un mínim de 10 indicadors d’acompliment, i com a mínim un de cada dimensió: econòmica, social i ambiental.

Informa sobre un mínim de 20 indicadors d’acompliment i com a mínim un de cada dimensió econòmica, ambiental, drets humans, pràctiques laborals, societat, responsabilitat sobre productes.

Informa sobre cada indicador principal i sobre els indicadors dels suplements sectorials* de conformitat amb el principi de materialitat ja sigui a) informant sobre l’indicador o b) explicant el motiu de la seva omissió.

NIVELL D’APLICACIÓ DEL GRI V3.1

* Versió fnal del suplement sectorial

En funció dels continguts desenvolupats en aquest document, el nostre nivell d’aplicació per a la memòria és A, d’acord amb el que s’especifca a la mateixa guia.

Page 161 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »