Page 160 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

160

annexos

CAPÍTOL COMENTARIS

PR5 -AD Pràctiques respecte de la satisfacció del client, incloent els resultats dels estudis de satisfacció del client.

Qui som / Activitat a Corporació Mútua

Els nostres grups d’interès / principals compromisos assumits / establiment d’una bona comunicació

PR6 Programes de compliment de les lleis o adhesió a estàndards i codis voluntaris esmentats en comunicacions de màrqueting, inclosos la publicitat, unes altres activitats promocionals i els patrocinis.

Els nostres grups d’interès / principals compromisos assumits / igualtat d’oportunitats per a tots

PR7 -AD Nombre total d’incidents fruit de l’incompliment de les regulacions relatives a les comunicacions de màrqueting, incloent la publicitat, la promoció i el patrocini, distribuïts en funció del tipus de resultat d’aquests incidents.

MC MUTUAL no ha registrat cap incident per incompliment de les regularitzacions relatives a la comunicació, la promoció i el patrocini.

PR8 -AD Nombre total de reclamacions

degudament fonamentades en relació amb el respecte a la privadesa i la fuga de dades personals de clients.

MC MUTUAL no ha registrat cap reclamació d’incompliment sobre el respecte a la privadesa i fuga de dades.

PR9 Cost d’aquelles multes signifcatives fruit de l’incompliment de la normativa en relació amb el subministrament i l’ús de productes i serveis de l’organització.

MC MUTUAL no ha identifcat cap incompliment de la normativa.

ASPECTE: PRIVADESA DEL CLIENT

ASPECTE: COMPLIMENT NORMATIU

Els indicadors marcats amb les sigles AD són els indicadors addicionals. La resta són principals. N. D.: no desenvolupat. N. A.: no aplica.

ASPECTE: COMUNICACIONS DE MÀRQUETING

Page 160 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »