Page 16 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

16

èxits més rellevants

ÈXITS MÉS RELLEVANTS DEL 2012

CORPORATIUS

•• Més d’1,1 milions de treballadors protegits.

•• Millora de la quota de mercat, que es va situar en un 7,92%.

•• Increment de les empreses associades: 161.883.

•• Renovació de la xarxa assistencial:

—— Millores en l’àrea de consultes externes de la Clínica MC Copèrnic i reforma integral del centre de Saragossa.

•• Digitalització de les imatges mèdiques en tots els centres assistencials i integració en les històries clíniques.

•• Posada en marxa de 84 accions destinades a donar resposta a les 572 comunicacions rebudes de la nostra població protegida.

•• Celebració de la XI edició dels Premis MC MUTUAL “Antonio Baró” a la Prevenció de Riscos Laborals i IV edició dels Premis MC 28 d’abril.

•• Renovacióde les certifcacions ISO9001:2008 que avalen la qualitat de:

—— l’atenció sanitària prestada a les clíniques MC MUTUAL i

—— les activitats preventives desenvolupades amb càrrec a quotes de la Seguretat Social.

•• Posada en marxa de:

—— Programa de Seguretat del Pacient.

Page 16 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »