Page 156 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

156

annexos

CAPÍTOL COMENTARIS

ASPECTE: NO-DISCRIMINACIÓ

HR4 Nombre total d’incidents de discriminació i mesures adoptades.

Els nostres grups d’interès / principals compromisos assumits / establiment d’una bona comunicació

Els nostres grups d’interès / principals compromisos assumits / igualtat d’oportunitats per a tots

No hi ha hagut incidents de discriminació el 2012.

HR5 Activitats de la companyia en què el dret a la llibertat d’associació i a acollir-se a convenis col·lectius puguin córrer riscos importants, i mesures adoptades per protegir aquests drets.

N. A. La llibertat d’associació és un dret a Espanya.

HR6 Activitats identifcades que comporten un risc potencial d’incidents d’explotació infantil, i mesures adoptades per contribuir a la seva eliminació.

N. A. L’explotació infantil està prohibida pel marc legal espanyol. A més, MC MUTUAL està adherida al Pacte Mundial de les Nacions Unides

ASPECTE: TREBALLS FORÇATS

HR7 Operacions identifcades com de risc signifcatiu de ser origen d’episodis de treball forçat o no consentit, i les mesures adoptades per contribuir a la seva eliminació.

N. A. Els treballs forçats estan prohibits pel marc legal espanyol. A més, MC MUTUAL està adherida al Pacte Mundial de les Nacions Unides.

ASPECTE: EXPLOTACIÓ INFANTIL

ASPECTE: LLIBERTAT D’ASSOCIACIÓ I CONVENIS COL·LECTIUS

Page 156 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »