Page 152 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

152

annexos

CAPÍTOL COMENTARIS

EN25 -AD Identifcació, mida, estat de protecció i valor de biodiversitat de recursos hídrics i hàbitats relacionats, afectats signifcativament per abocaments d’aigua i aigües d’escorrentia de l’organització informant.

N. A. pel tipus d’activitat.

EN26 Iniciatives per mitigar els impactes

ambientals dels productes i serveis, i grau de reducció d’aquest impacte.

Els nostres grups d’interès / principals compromisos assumits / compromís amb la conservació del medi ambient

EN27 Percentatge de productes venuts, i els seus materials d’embalatge, que són recuperats al fnal de la seva vida útil, per categories de productes.

N.A. MC MUTUAL no ven productes.

EN28 Cost de les multes signifcatives i nombre de sancions no monetàries per incompliment de la normativa ambiental.

MC MUTUAL no ha identifcat cap incompliment de la normativa.

ASPECTE: TRANSPORT

EN29 -AD Impactes ambientals signifcatius del transport de productes i altres béns i materials utilitzats per a les activitats de l’organització, així com del transport de personal.

Els nostres grups d’interès / principals compromisos assumits / compromís amb la conservació del medi ambient

ASPECTE: GENERAL

EN30 -AD Desglossament per tipus del total de despeses i inversions ambientals.

N.D.

ASPECTE: PRODUCTES I SERVEIS

ASPECTE: COMPLIMENT NORMATIU

Page 152 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »