Page 150 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

150

annexos

CAPÍTOL COMENTARIS

EN16 Emissions totals, directes i indirectes, de gasos d’efecte hivernacle, en pes.

Els nostres grups d’interès / principals compromisos assumits / compromís amb la conservació del medi ambient

EN17 Altres emissions indirectes de gasos d’efecte hivernacle, en pes.

Els nostres grups d’interès / principals compromisos assumits / compromís amb la conservació del medi ambient

MC MUTUAL no disposa de dades relatives a les emissions derivades dels mitjans de transport.

ADDICIONAL

EN18 -AD Iniciatives per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle i les reduccions aconseguides.

Els nostres grups d’interès/ principals compromisos assumits / conservació del medi ambient

Els equips d’aire

condicionat que funcionen amb R-22 se substitueixen quan tenen una avaria o es realitzen reformes al centre. Les activitats de manteniment estan subcontractades a empreses especialitzades.

EN19 Emissions de substàncies destructores de la capa d’ozó, en pes.

Els nostres grups d’interès / principals compromisos assumits / conservació del medi ambient

Pel tipus d’activitat no hi ha emissions destructores de la capa d’ozó signifcatives.

ASPECTE: EMISSIONS, ABOCAMENTS I RESIDUS

Page 150 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »