Page 147 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

147

annexos

CAPÍTOL COMENTARIS

EC8 Desenvolupament i impacte de les inversions en infraestructures i els serveis prestats principalment per al benefci públic mitjançant compromisos comercials, pro bo, o en espècie.

N.A. Les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social no poden realitzar inversions d’aquestes característiques.

EC9-AD Entesa i descripció dels impactes econòmics indirectes signifcatius, incloent l’abast d’aquests impactes.

Cuentas anuales y análisis fnancieros

Origen:

cotitzacions d’empreses i autònoms: 727,32 M €. Altres ingressos i resultat fnancer: 23,38 M €. Destí: total pacient: 359,08 M €. Aportacions al sistema de la Seguretat Social: 123,34 M €. El nostre equip: 77,40 M €. Proveïdors, creditors i d’altres: 75,42 M €. Resultat a distribuir: 115,46 M €.

EN1 Materials utilitzats, per pes o volum.

Els nostres grups d’interès / principals compromisos assumits / compromís amb la conservació del medi ambient

EN2 Percentatge dels materials utilitzats que són materials valoritzats.

Els nostres grups d’interès / principals compromisos assumits / compromís amb la conservació del medi ambient

ASPECTE: IMPACTES ECONÒMICS INDIRECTES

5.2 INDICADORS DE L’ACOMPLIMENT AMBIENTAL

ASPECTE: MATERIALS

Page 147 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »