Page 146 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

146

annexos

CAPÍTOL COMENTARIS

EC6 Política, pràctiques i proporció de despesa corresponent a proveïdors locals en llocs on es desenvolupin operacions signifcatives.

Les compres estan centralitzades i

organitzades per grups de treball que comprenen la totalitat de les partides. Es treballa amb proveïdors que disposin d’una estructura clara, l’activitat dels quals comprengui tot el territori espanyol i que puguin cobrir les necessitats de tots els centres de la Mútua. Excepcionalment, per a determinats productes o serveis que estan centralitzats, per ser puntuals o de poc import econòmic, cada província selecciona el proveïdor local oportú. Els proveïdors estatals suposen el 63,7% del total d’entitats que proveeixen a MC MUTUAL i aglutinen el 94,45% de la facturació.

EC7 Procediments per a la contractació local i proporció d’alts directius procedents de la comunitat local en llocs on es desenvolupin operacions signifcatives.

Tant en els processos de selecció de directius com no directius, es prioritzen les candidatures de la zona on es troba la vacant que cal cobrir. Per això, es pot afrmar que la major part de persones d’MC MUTUAL treballen al seu lloc de residència.

Page 146 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »