Page 145 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

145

annexos

CAPÍTOL COMENTARIS

EC1 Valor econòmic directe generat i distribuït, incloent ingressos, costos d’explotació, retribució a empleats, donacions i altres inversions en la comunitat, benefcis no distribuïts i pagaments a proveïdors de capital i agoverns

Comptes anuals i anàlisis fnanceres

EC2 Conseqüències fnanceres i altres riscos i oportunitats per a les activitats de l’organització a causa del canvi climàtic.

N. D. No s’ha realitzat cap estudi sobre el canvi climàtic i les seves conseqüències fnanceres.

EC3 Cobertura de les obligacions de l’organització resultat de programes de benefcis socials.

Qui som / Equip humà / Els nostres grups d’interès principals compromisos assumits/ foment del benestar

EC4 Ajudes fnanceres signifcatives rebudes de governs.

Els nostres grups d’interès / principals compromisos assumits / foment del benestar

El 2012, MC MUTUAL va rebre 3.907 € del Servei d’Ocupació de Catalunya i 153.286,21 € de la Fundació Tripartida per a la Formació i l’Ocupació.

EC5-AD Rang de les relacions entre el salari inicial estàndard i el salari mínim local en llocs on es desenvolupin operacions signifcatives.

Qui som / Equip humà El salari mínim A MC

MUTUAL és 1,7 vegades superior al salari mínim interprofessional estatal.

ASPECTE: PRESÈNCIA AL MERCAT

5.1 INDICADORS DE L’ACOMPLIMENT ECONÒMIC

ASPECTE: ACOMPLIMENT ECONÒMIC

Page 145 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »