Page 144 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

144

annexos

CAPÍTOL COMENTARIS

4.12 Principis o programes socials, ambientals i econòmics desenvolupats externament, així com qualsevol altra iniciativa que l’organització subscrigui o aprovi.

El nostre acompliment el 2012 / Prevenció de riscos laborals

El nostre acompliment el 2012 / Contingències comunes

Els nostres grups d’interès / principals compromisos adquirits / suport a la recerca i generació de coneixement

4.13 Principals associacions a què pertanyi (com ara associacions sectorials) i/o ens nacionals i internacionals a què l’organització dóna suport.

Els nostres grups d’interès / principals compromisos adquirits / impulsar la bona marxa del sistema de protecció social

4.14 Relació de grups d’interès que l’organització ha inclòs.

Els nostres grups d’interès

4.15 Base per a la identifcació i selecció de grups d’interès amb què l’organització es compromet.

Presentació / Sobre la memòria

4.16 Enfocaments adoptats per a la inclusió dels grups d’interès, incloses la freqüència de la seva participació per tipus i categoria de grups d’interès.

Sobre la memòria

Els nostres grups d’interès / aposta per l’ètica

Els nostres grups d’interès / principals compromisos assumits /establiment d’una bona comunicació

4.17 Principals preocupacions i aspectes d’interès que hagin sorgit a través de la participació dels grups d’interès i la forma en què hi ha respost l’organització en l’elaboració de la memòria.

Els nostres grups d’interès / principals compromisos assumits / establiment d’una bona comunicació

PARTICIPACIÓ DEL GRUPS D’INTERÈS

Page 144 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »