Page 143 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

143

annexos

CAPÍTOL COMENTARIS

4.8 Declaracions de missió i valors desenvolupades internament, codis de conducta i principis rellevants per a l’acompliment econòmic, ambiental i social, i l’estat de la seva implementació.

Qui som

Estructura de l’organització Els nostres grups d’interès / aposta per l’ètica

Els nostres grups d’interès / principals compromisos assumits / impulsar la bona marxa del sistema de protecció social

4.9 Procediments del màxim òrgan de govern per supervisar la identifcació i gestió, per part de l’organització, de l’acompliment econòmic, ambiental i social, inclosos riscos i oportunitats relacionades, així com l’adherència o compliment.

Estructura de l’organització

4.10 Procediments per avaluar l’acompliment propi del màxim òrgan de govern, en especial respecte de l’acompliment econòmic, ambiental i social.

Estructura de l’organització Els nostres grups d’interès / principals compromisos assumits / gestió transparent

4.11 Descripció de com l’organització ha adoptat un plantejament o principi de precaució.

Estructura de l’organització Els nostres grups d’interès / principals compromisos assumits/ igualtat d’oportunitats per a tots Els nostres grups d’interès / principals compromisos assumits/ solidari tat

COMPROMISOS AMB INICIATIVES EXTERNES

Page 143 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »