Page 141 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

141

annexos

CAPÍTOL COMENTARIS

3.11 Canvis signifcatius relatius a períodes anteriors en l’abast, la cobertura o els mètodes de valoració aplicats a la memòria.

El nostre acompliment el 2012 / Infraestructures

ÍNDEX DEL CONTINGUT DEL GRI

3.12 Taula que indica la localització dels continguts bàsics a la memòria.

Declaració de nivell i taula dels indicadors GRI

VERIFICACIÓ

3.13 Política i pràctica actual en relació amb la sol·licitud de verifcació externa de la memòria. Si no s’inclou l’informe de verifcació a la memòria de sostenibilitat, s’ha d’explicar l’abast i la base de qualsevol altra verifcació externa.

La Memòria 2012 d’MC MUTUAL és verifcada per una entitat externa.

GOVERN CORPORATIU

4.1 L’estructura de govern de l’organització, incloent els comitès del màxim òrgan de govern responsable de tasques com la defnició de l’estratègia o la supervisió de l’organització.

Estructura de l’organització

4.2 Ha d’indicar-se si el president del màxim òrgan de govern ocupa també un càrrec executiu (i, si és així, la seva funció dins la direcció de l’organització i les raons que la justifquin).

Estructura de l’organització

4.3 En aquelles organitzacions que tinguin estructura directiva unitària, s’indicarà el nombre de membres del màxim òrgan de govern que siguin independents o no executius.

Estructura de l’organització

4. GOVERN, COMPROMISOS I PARTICIPACIÓ DELS GRUPS D’INTERÈS

Page 141 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »