Page 139 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

139

annexos

CAPÍTOL COMENTARIS

2.8 Dimensions de l’organització informant.

Qui som / El nostre acompliment en 2012 / Equip Humà Comptes anuals i anàlisis fnanceres

Estructura de l’organització

2.9 Canvis signifcatius durant el període cobert per la memòria en la mida, estructura i propietat de l’organització, inclosos.

El nostre acompliment el 2012 / Accidents de treball i malalties professional s / Atenció sanitària

El nostre acompliment el 2012 / Infraestructures

2.10 Premis i distincions rebuts durant el període informatiu.

Els nostres grups d’interès / principals compromisos adquirits / igualtat d’oportunitats

Els nostres grups d’interès / principals compromisos adquirits /solidaritat

3. PARÀMETRES DE LA MEMÒRIA

PERFIL DE LA MEMÒRIA

3.1 Període cobert per la informació continguda a la memòria (per exemple, exercici fscal, any calendari).

Sobre la memòria

3.2 Data de la memòria anterior més recent (si n’hi ha).

Sobre la memòria

3.3 Cicle de presentació de memòries (anual, biennal, etc.).

Sobre la memòria

3.4 Punt de contacte per a qüestions relatives a la memòria o el seu contingut.

Remetre correu electrònic a:

ldiez-cascon@mc-mutual.com

lcasas@mc-mutual.com

Page 139 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »