Page 138 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

138

annexos

DECLARACIÓ DE NIVELL

I TAULA DELS INDICADORS GRI

CAPÍTOL COMENTARIS

1. ESTRATÈGIA I ANÀLISI

1.1 Declaració del màxim responsable de la presa de decisions de l’organització (director general, president o lloc equivalent) sobre la rellevància de la sostenibilitat per a l’organització i la seva estratègia.

Carta del President Carta del Director General

1.2 Descripció dels principals impactes, riscos i oportunitats.

Reptes de futur Carta del President Carta del Director General

2. PERFIL DE L’ORGANITZACIÓ

2.1 Nom de l’organització informant. Qui som

2.2 Principals marques, productes i/o serveis.

Qui som

2.3 Estructura operativa de l’organització, incloses les principals divisions, entitats operatives, flials i negocis conjunts (joint ventures).

Estructura de l’organització Estructura provincial

2.4 Localització de la seu principal de l’organització.

Qui som

2.5 Nombre de països en què opera

l’organització i nom dels països en què du a terme activitats signifcatives o els que siguin rellevants específcament quant als aspectes de sostenibilitat tractats a la memòria.

L’àmbit d’operació d’MC MUTUAL és el territori espanyol.

2.6 Naturalesa de la propietat i forma jurídica.

Qui som

2.7 Mercats servits (incloent el desglossament geogràfc, els sectors que proveeix i els tipus de clients/benefciaris).

El nostre acompliment el 2012

Estructura provincial

Els clients d’ MC MUTUAL són les seves empreses associades i els treballadors autònoms adherits.

Page 138 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »