Page 125 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

125

reptes de futur

LÍNIES DE TREBALL

PROGRESSOS 2009 I 2010

PROGRESSOS 2011

PROGRESSOS 2012

REPTES DE FUTUR

Actuacions Informació

en matèria mediambiental (revista, portal i correu de comunicació interna). Campanya de l’ús racional, efcient i segur de medicaments i material sanitari.

Continuïtat de la línia iniciada.

Realització d’una campanya de sensibilització amb el medi ambient en l’ús responsable dels recursos que consumim (paper i energia).

Continuïtat de la línia iniciada.

ELS NOSTRES COMPROMISOS DE FUTUR

Page 125 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »