Page 124 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

124

reptes de futur

LÍNIES DE TREBALL

PROGRESSOS 2009 I 2010

PROGRESSOS 2011

PROGRESSOS 2012

REPTES DE FUTUR

Iniciativa social Consolidació del

Teaming.

Campanyes diverses (donació joguines per al Nadal, col·laboració amb l’Associació contra el Càncer).

Continuïtat de les accions iniciades com el Teaming i campanyes diverses (donació de joguines per Nadal, col·laboració amb l’AECC, donació de sang, etc.). Creació d’un espai específc de voluntariat al portal corporatiu. Creació d’un espai específc de voluntariat al portal corporatiu.

Disseny i implementació d’un projecte global de voluntariat que aglutini les iniciatives actuals que ja s’estan duent a terme i les noves que es vagin incorporant.

MEDI AMBIENT

Mitjans Mesures d’estalvi

energètic i ús de materials ecoefcients en remodelació i obertura de nous centres. Digitalització d’alguns processos de treball.

Continuïtat de la línia iniciada. Inici de digitalització d’alguns centres assistencials.

Continuïtat amb la línia iniciada d’incorporar mesures d’estalvi energètic i en la utilització de materials ecoefcients en la remodelació i obertura de nous centres.

Entre 2011 i 2012 hem digitalitzat tots els centres assistencials de tot el territori (83 centres).

Continuïtat de la línia iniciada.

ELS NOSTRES COMPROMISOS DE FUTUR

Page 124 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »