Page 122 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

122

reptes de futur

LÍNIES DE TREBALL

PROGRESSOS 2009 I 2010

PROGRESSOS 2011

PROGRESSOS 2012

REPTES DE FUTUR

Salut Ampliació

reconeixement mèdic laboral (RML): detecció precoç antigen

carcioembriogènic

i control de la hipertensió ocular. Avaluació riscos psicosocials

Intervenció per resoldre els punts de risc de l’avaluació 2010.

Realització de l’avaluació de riscos psicosocials.

Pla d’acció derivat dels resultats de l’avaluació de riscos psicosocials.

Gestió Manteniment

certifcació ISO 9001 de qualitat a les activitats preventives de quota i a les clíniques MC MUTUAL (Copèrnic i Londres).

Participació en l’Observatori de la Inversió Responsable 2010 d’ESADE i en la sessió de treball dels signants dels Principis d’inversió responsable. Anàlisi de redefnició d’un criteri en relació amb l’exercici dels drets de vot. Formació dels nous membres de la Comissió de Control (apartat Inversió socialment responsable).

Manteniment certifcació ISO 9001 de qualitat a les activitats preventives de quota i a les clíniques MC MUTUAL (Copèrnic i Londres).

Nova participació en l’Observatori de la Inversió Responsable 2011 d’ESADE. Participació en la iniciativa de signants espanyols dels Principis ONU per facilitar l’exercici del dret al vot en empreses espanyoles. Inclusió de criteris ISR a la selecció de la nova entitat gestora del Fons de Pensions.

Renovació del conjunt de certifcacions ISO 9001 (activitats hospitalàries clínica i activitats preventives en quota).

Nova obligació legal als plans de pensions d’informar sobre criteris d’ISR.

Gestió del 100% del patrimoni del Fons de Pensions partint de criteris ISR.

Establiment d’un sistema d’informació i control de les accions dutes a terme per l’entitat gestora.

Manteniment certifcació ISO 9001 de qualitat a les activitats preventives de quota i a les clíniques MC MUTUAL (Copèrnic i Londres) en línia amb la millora contínua.

ELS NOSTRES COMPROMISOS DE FUTUR

Page 122 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »