Page 121 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

121

reptes de futur

LÍNIES DE TREBALL

PROGRESSOS 2009 I 2010

PROGRESSOS 2011

PROGRESSOS 2012

REPTES DE FUTUR

GOVERN CORPORATIU

Compromís ètic i de transparència

Elaboració i publicació Codi Ètic i constitució del Comitè de Gestió Ètica.

Elaboració i publicació document “Criterios éticos del entorno sanitario de MC MUTUAL”.

Elaboració i publicació document “Para una cultura de la responsabilidad”.

Publicació de nous documents i resolució de dilemes ètics.

EESTRATÈGIA I POLÍTIQUES

Integració de la RSE en l’estratègia de l’organització

Integració de la RSE en el pla estratègic 2010 – 2012.

Anàlisi de l’evolució de les diferents línies iniciades anys anteriors.

Continuïtat amb la línia iniciada.

Continuïtat amb la línia iniciada.

GESTIÓ DE LA DIMENSIÓ SOCIAL INTERNA

Comunicació Creació d’espais

específcs de RSE en canals de comunicació interns (portal i revista).

Diferents inputs als empleats/ ades sobre RSE a través d’articles, enquestes curtes en línia en portal i comunicats.

Crear cultura de RSE entre els empleats/ades.

Continuïtat amb la línia iniciada.

Benestar laboral Subvenció

assegurança mèdica privada. Jornada

continuada per a tota la plantilla. Incorporació cicle de vida en el Fons de Pensions.

Concepte pla de retribució fexible. Incorporació bitllet transport i lloguer d’habitatge. Enquesta de clima laboral.

Millora del Pla de retribució fexible amb la incorporació de nous benefcis. Intervenció per a la millora de la dinàmica dels grups de treball.

Continuïtat amb la línia iniciada.

Igualtat d’oportunitats

Constitució Comissió d’Igualtat. Seguiment processos de selecció per verifcar que s’han seguit els criteris d’igualtat. Sensibilització líders integració persones amb discapacitat.

Revisió Guia de comunicació interna amb glossari de termes integradors.

Disseny i realització d’una formació en línia sobre gestió de la diversitat dirigida als líders de l’organització.

Fer extensiva la formació en línia sobre gestió de la diversitat a la resta de l’organització per fomentar una cultura integradora.

ELS NOSTRES COMPROMISOS DE FUTUR

Page 121 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »