Page 110 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

110

comptes anuals i anàlisis fnanceres

RÀTIOS 2012 2011 2010

Rendiment de fons propis (ROE) (resultat/ fons propis) x 100

20,55% 20,97% 16,84%

Descomposició:

Marge (resultat/ingressos d’explotació) x 100 13,77% 12,94% 9,02% Rotació de l’actiu (ingressos d’explotació/actiu total) 1,22 1,34 1,64

Palanquejament (actiu total/fons propis) 1,22 1,21 1,14

ANÀLISI

ECONÒMICA

L’evolució de les ràtios més signifcatives relatives a l’evolució econòmica d’MC MUTUAL durant els últims tres anys és la següent:

El ROE es manté en el nivell positiu de l’exercici.

Page 110 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »