Page 11 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

11

carta del President

interns de l’organització, per tal d’orientar-los, encara més, a la relació amb el treballador protegit.

També vam augmentar la nostra efciència i vam millorar el servei que oferim a la nostra població protegida, ampliant els acords subscrits amb altres mútues, renovant la nostra xarxa assistencial, impulsant la formació contínua de tot el nostre equip humà, instal·lant equips de radiologia digital en tots els nostres centres, i acreditant, novament, la qualitat de l’atenció sanitària prestada a les clíniques MC MUTUAL i de les activitats preventives desenvolupades amb càrrec a quotes de la Seguretat Social.

En aquest exercici, seguim apostant per la prevenció de riscos laborals, formant i sensibilitzant els nostres mutualistes, i difonent i fomentant la cultura de la prevenció per propiciar una disminució dels índexs de sinistralitat.

Per afavorir la seva implantació en la societat, hem celebrat una nova edició dels Premis MC MUTUAL “Antonio Baró” a la Prevenció de Riscos Laborals, en què vam reconèixer empreses, persones i institucions que comparteixen el nostre compromís amb la salut de les persones en el seu lloc de treball, i hem fomentat la refexió preventiva, mitjançant la quarta edició dels Premis MC 28 d’abril.

La nostra vocació responsable ens va impulsar també a vetllar pel medi ambient, fomentar la solidaritat amb les persones que més ho necessiten i aplicar

criteris ètics en totes les nostres actuacions. En aquest sentit, cal destacar l’inici d’un pla de millora de l’efciència energètica en els nostres centres de treball i la consolidació del Comitè Ètic de l’entitat, que ens va ajudar a resoldre alguns dilemes ètics que es van plantejar en l’organització.

En la mateixa línia, seguim cuidant el nostre equip humà, perquè, en ran manera, en depèn la bona atenció que prestem a la nostra població protegida. Els volem mantenir implicats en la missió de l’organització i motivats perquè segueixin esforçant-se, com fns ara, per tal de minimitzar, al màxim, les difcultats que ens presenta l’entorn i poder seguir prestant un servei excel·lent als nostres mutualistes.

Perquè a MC MUTUAL cuidem de la salut laboral de les persones, de manera responsable.

Miquel Valls

President d’MC MUTUAL

Page 11 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »