Page 9 - MC Informa 2020 Cat
P. 9

MC informa 2020
     Dades poblacionals


       79,2    Pacients atesos en accidents de treball cada any per cada mil treballadors
             protegits.


       245    Visites mèdiques ambulatòries per cada mil treballadors protegits en
             accidents de treball.       162    Visites per cada mil treballadors supervisats en contingència comuna.
        54    Intervencions quirúrgiques per cada mil treballadors accidentats.

      Activitat sanitària practicada
      en contingències comunes               Treball social

           25.862 proves mèdiques i               El 2019 hem atès 4.044 casos
           tractaments practicats.                nous, el 10 % més que el 2018.

      Gestió de l’absentisme                Prestacions especials


           814 informes i 94 actuacions             Enguany s'han concedit 304
           en empreses, que implica               sol·licituds i 371 ajudes, que
           que hem prestat servei a 278             han crescut el 12,18 % i el
           organitzacions.                    9,12 % respecte del 2018.

           El  total  de   treballadors           1,48 M d'€ concedits en
           protegits, que sumaven les              ajudes.
           empreses a les quals es va
           prestar aquest servei, fou de
           344.000.

 8                             9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12