Page 8 - MC Informa 2020 Cat
P. 8

Atenció sanitària
           Clíniques                      Centres assistencials


       3.014 Intervencions quirúrgiques, 596       115.069  treballadors atesos.
       de les quals a través de cirurgia major
       ambulatòria.
                                 356.616  visites mèdiques.

       5.346 urgències ateses.
                                 358.198  sessions de rehabilitació.
       29.424 sessions de rehabilitació.
                                 A Madrid i Barcelona s'ha iniciat el
       27.177 visites mèdiques a consultes ex-      tractament amb sensors inercials portables
       ternes.                       que permeten avaluar la mobilitat articular.

                                 S'han valorat més de 50 processos en
       698  estudis elaborats al laboratori de
       proves biomecàniques.                diferents centres assistencials.


       A la clínica MC Copèrnic s'ha començat a
       utilitzar l'aplicació ReHand, que permet la
       rehabilitació de mans i dits amb el suport
       d'una tauleta.


                              8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12