Page 5 - MC Informa 2020 Cat
P. 5

MC informa 2020


              Contingències comunes      Composició de la població protegida          Treballadors amb la cobertura de
                                 contingències comunes

            129.026
            Empreses cobertes en             2019             1.219.714
            contingències comunes
                                   2018            1.167.260
            1.219.714

            Treballadors protegits

            982.929

            Treballadors i treballadores
            per compte d'altri

            236.785
            Autònoms


            134,99 %

            Despesa d'incapacitat
            temporal sobre
            quotes meritades per
            contingències comunes

      Prestació per cessament d'activitat dels treballadors autònoms
             193.622    autònoms   pro-         620.406 € import total de
             tegits pel risc de cessament           les prestacions concedides.
             d'activitat, que representa un
             81,77 % del total d'autònoms
             coberts.

 4                             5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10