Page 11 - MC Informa 2020 Cat
P. 11

MC informa 2020


         Ʀ El 2019 hem incorporat a la nostra
        plataforma d'aprenentatge en línia els      Nous productes i serveis per a
        cursos de prevenció següents:           les empreses
         Ʀ Autogestió de la PRL
                                En aquest exercici hem apostat especialment
         Ʀ Primers auxilis               pel desenvolupat de cartelleria nova. També

         Ʀ Riscos biològics en el sector sanitari   s'ha elaborat la “Guia pràctica per a deixar
                                de fumar” i s'han actualitzat les campanyes
         Ʀ Mitjana de satisfacció de les formacions
        que hem impartit enguany: 8,9 sobre 10.     “Conducta segura” i “Tu pots deixar de fumar”.      Promoció de la prevenció                Empresa saludable


         Ʀ 62 empreses participants, un 27 % més que  Una de les novetats més destacades és
        en l'edició anterior, en la XVIII edició dels  l'aplicació APPosta per la teva salut. Creada
        Premis MC MUTUAL “Antonio Baró”.
                                per a fomentar hàbits saludables entre la nostra
         Ʀ 502 Candidatures, un 41 % més respecte de  població protegida, l'eina ha estat premiada
        l'edició anterior, en la XI edició dels Premis  en la categoria “Promoció de la salut” a la
        MC 28 d'abril.                 2a edició dels Guardons del Sector de la
                                Prevenció de Riscos Laborals, que organitza
         Ʀ 20 Organitzacions de més  de  50    el Fòrum de Prevenció de Riscos Laborals de
        treballadors i treballadores reconegudes    Foment del Treball; i ha estat finalista en la 3a
        amb el certificat "Zero és +" per no haver   edició del Premi de Bones Pràctiques en Gestió
        registrat cap accident de treball o malaltia  que convoca el Club Excel·lència en Gestió.
        professional.
                                Durant el 2019, l'aplicació ha registrat 2019
      Recerca i desenvolupament              instal·lacions i s'hi han donat d'alta 111
                                empreses.

      Continuem col·laborant en diversos grups      Una altra novetat és l'eina de diagnosi
      de treball per a fomentar la generació de      Healthmeter, que oferim als nostres mutualistes,
      coneixement en prevenció i salut laboral.      de manera gratuïta, per a proporcionar-
                                los informació sobre els hàbits de salut dels
      El 2019 el grup FORMALCAT, format per diverses
      organitzacions sanitàries i de l'àmbit de la  treballadors.
      prevenció a Catalunya, ha estat treballant
      en dos projectes sobre la contaminació per
      citostàtics en planta i els protocols de neteja
      d'habitacions de pacients tractats amb
      aquests medicaments.

      D'altra banda, el Grup de Recerca sobre
      Organismes Genèticament Modificats s'ha
      focalitzat en la prevenció dels accidents per
      punxada en aquest àmbit.
                                1er premi en la categoria de “Fotografia treballadors”
                                     Premis MC 28 d'abril - Santiago Ripollés Adell

 10                            11
   6   7   8   9   10   11   12