Page 10 - MC Informa 2020 Cat
P. 10

Prevenció de riscos laborals
                6.611           8,4 sobre 10            43,8 %


        accions d'assessorament     satisfacció dels mutualis-   reducció de l'índex d'in-
        efectuades,  que  han    tes amb les nostres actua-   cidència global en em-
        augmentat el 9,3 % res-   cions  d'assessorament,    preses incloses en el Pla
           pecte del 2018       dins el Pla d'Activitats  d'acció en empreses d'es-
                            Preventives       pecial sinistralitat (PAEES)                 Assessorament
                     INFO                 12.151


                323 empreses           accessos d'empreses a
                beneficiàries           informes de sinistralitat


    Bonus     8.168 Gestió d'expedients relatius a l'incentiu Bonus de l'exercici 2018, presentats per les empreses i
     tramitats tots ells com a favorables per la Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social
    Formació
         Formació                                 Persones


         Seminaris tècnics                              680

         Jornades tècniques                             731

         Seminaris web tècnics                            82

         Sessions de sensibilització en PRL                     285

         Sessions de l'Escola d'Esquena                       3.469


         Matriculació a Campus MC MUTUAL                      8.542
         Tallers presencials sobre seguretat viària                 2.489


         Tallers d'alimentació saludable                       311
         Tallers de gestió de l'estrès                        402


                              10
   5   6   7   8   9   10   11   12