Absentismo - Absentismo e incapacidad

Absentisme laboral

L'absentisme laboral

És un fenomen complex que afecta en major o menor mesura totes les empreses, causat per l'absència a la feina d'un treballador que, en teoria, havia d'assistir-hi.

Del total d'absències d'una empresa, la incapacitat laboral, entensa com a les absències per motius de salut, és la causa més important d'absentisme.

Incapacitat laboral

Incapacitat laboral

A Espanya, la incapacitat laboral es classifica, segons el seu pronòstic, en temporal o permanent, i, segons el seu origen, en comú (malaltia comuna o accident no laboral) o professional (malaltia professional o accident de treball).

La Incapacitat Temporal (IT) d'origen comú és responsable de prop del 75% de les absències a la feina.

Ens centrarem en l'absentisme per incapacitat temporal i en com gestionar-lo.

Absentismo - Cifras

Gràfics absentisme

L'absentisme per IT en xifres

Resultat

Menys del %

de la plantilla és responsable de l'absentisme d'una empresa.

Persones

Només un %

dels treballadors repeteixen absències en el mateix any.

Calendari

Al voltant del %

de les baixes duren menys de 90 dies.

Costos

Prop del %

del cost per absentisme es deu a les baixes de més de 90 dies.

Absentismo - FAQ

La importància de gestionar l'absentisme a l'empresa

L'absentisme hauria de ser un tema prioritari per  a les empreses a causa de les importants conseqüències econòmiques, laborals i socials que genera. No obstant això, el grau de preocupació de cada empresa varia en funció de com l'afecta.

Per valorar en quina mesura impacta l'absentisme a la teva empresa, hauries d'explorar com incideix en el desenvolupament de la teva activitat diària, els costos que suposa, com afecta als treballadors i les causes que l'originen.

Com es veu afectada l'activitat diària de l'empresa?

L'activitat diària de l'empresa es pot veure afectada en diversos aspectes. A continuació en destaquem alguns dels més freqüents:

 

 • Administració de personal

  La gestió de les absències pot suposar un veritable mal de cap per a Recursos Humans. En empreses on qualsevol absència ha de ser reemplaçada (cadena de producció, serveis hospitalaris...), la gestió diària es converteix en una successió contínua “d'apagar focs", com ara la recerca de substituts, els contractes, les quitances, els càlculs de nòmina, etc.

  En altres ocasions, quan les empreses tenen perfils de treballadors molt especialitzats o escassos en el mercat laboral, la dificultat rau a poder trobar substituts, fins i tot per cobrir baixes que tenen una previsió de llarga durada.

 • Qualitat

  Les baixes d'un o dos dies solen ser imprevisibles i difícils de substituir. Per aquest motiu, quan una empresa té una elevada freqüència de baixes d'aquest tipus, els treballadors veuen augmentada la seva càrrega de treball, assumeixen tasques que no són les habituals, apareix la fatiga i, com a conseqüència, la qualitat dels productes o serveis es pot veure compromesa.

 • Clima organitzacional

  Quan una empresa té un nivell elevat d'absentisme, el clima organitzacional es deteriora. Això és degut principalment a com afecten les contínues absències als grups de treball.

  • Per als comandaments, suposa més volum de treball administratiu (canvis en la planificació de la producció o dels serveis, recerca o petició de substituts), dificulta la gestió de l'equip (apareixen dinàmiques de "demanar favors", suspicàcies, sentiments d'injustícia) i el compliment dels objectius. Tot això genera desmotivació i sensació de desgast.
  • Per als treballadors, suposa un augment de la càrrega de feina, canvis de torns, realització d'hores extres, assumir tasques no habituals, haver de supervisar un substitut o comptar amb un col·laborador menys fiable. Això genera sentiments d'injustícia i va deteriorant les relacions amb els companys i amb els comandaments.

Quins costos genera l'absentisme a les empreses?

Fins que l'empresa no es confronta amb els costos que li representen les absències per motius de salut, és freqüent que no es passi de la preocupació a l'acció.


Tradicionalment, el cost de la incapacitat temporal (IT) per a l'empresa es divideix de la següent manera:

 • Costos directes

  Generats pel pagament de la prestació econòmica durant l'episodi d'IT (en contingència comuna és el 60% de la seva base reguladora diària des del 4t fins al 15è dia, ambdós inclosos), les cotitzacions a la Seguretat Social (aproximadament un 30% de la base de cotització del treballador) mentre dura l'episodi, i els complements salarials establerts (per conveni sectorial o pacte d'empresa).

 • Costos indirectes

  Que deriven, entre altres coses, de la substitució del treballador en situació d'IT, selecció de personal, pèrdua de qualitat i productivitat. S'estimen entre 1 i 1,5 vegades el cost directe.

Com afecta l'absentisme per incapacitat temporal al treballador?

L'absentisme afecta a l'empresa en el seu conjunt, però afecta de manera directa al treballador, el qual pateix el problema de salut i la pèrdua de benestar (dolor, aflicció, sofriment). A més, veu reduïda la seva capacitat d'ingressos i incrementa la despesa sanitària.

No obstant això, el més destacat és que, a mesura que la durada de l'absència s'allarga, la probabilitat de tornar a la feina disminueix i l'exclusió del mercat laboral augmenta.

Quines causes influeixen en l'absentisme?

L'absentisme és un fenomen multicausal, on intervenen factors socioeconòmics, de l'empresa i de l'individu.

Per buscar solucions, és útil classificar-los en funció de la possibilitat d'intervenció que l'empresa té sobre ells.

 • Factors no modificables o sense possibilitat d'intervenció per part de l'empresa.

  Aquí es troben els factors externs a l'empresa (el mercat de treball, el sistema públic de salut o el de protecció social), algunes variables pròpies de l'empresa relacionades amb com és i a què es dedica (sector d'activitat, ubicació geogràfica, mida, composició demogràfica de la plantilla) i també els factors individuals del treballador (el seu estat de salut, la situació familiar, els valors o les necessitats personals).

  Conèixer-los ajudarà a l'empresa a entendre part del seu absentisme.

 • Factors modificables o amb possibilitat d'intervenció per part de l'empresa.

  Aquí s'agrupen aquells factors que tenen a veure amb la cultura de l’empresa (condicions de treball, valors, tipus de lideratge, polítiques de gestió de l'absentisme).

  Per millorar els indicadors d'absentisme, cal identificar aquests factors i treballar-hi.

Encara tens dubtes?

Absentismo - Datos en colores

Absentismo debido a enfermedad

L'absentisme a causa de malaltia comuna suposa prop del 85% del total de les absències per Incapacitat Temporal (IT).

Euro

El cost de la IT per contingències comunes és 5 vegades més que el cost de la IT per contingències professionals.

Edifici

L'absentisme és més elevat com més gran és la mida de l'empresa.

Gel

A principi i final d'any es produeixen més casos.

Edat

Els treballadors joves són els que més s'absenten, però les seves baixes són de curta durada.

Els treballadors més grans tenen pocs processos, però més llargs.

Os

Les baixes osteoarticulars són les més freqüents.

Gènere

Els homes pateixen més accidents laborals que les dones.

Les dones tenen més baixes per malaltia comuna que els homes.

Absentismo - Como reducir

Revisió d'informe absentisme

Què pots fer per reduir l'absentisme?

A MC MUTUAL, coneixem en profunditat l'impacte que l'absentisme causa tant a les empreses com als treballadors. Per això, hem creat un mètode de treball dissenyat específicament per ajudar-te a reduir l'absentisme per incapacitat temporal a la teva organització: el Mètode MC-IT Consultoria.

Vols conèixer com?

PortletInformacion22SAbsentismo npm Angular Portlet